Regulamin Akredytacyjny

1.  Dziennikarze, którzy akredytują się na Konferencję BALTICTECH 2017 proszeni są o wypełnienie poniższego formularza.

2.  Do odbioru akredytacji niezbędnym jest okazanie oryginału legitymacji prasowej bądź innego dokumentu ze zdjęciem.

3.  Po odbiór akredytacji należy zgłosić się do recepcji

4.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmownego rozpatrzenia wniosków o akredytację, bez podawania przyczyny.

5.  Dziennikarze przeprowadzający wywiady z uczestnikami Konferencji BALTICTECH 2017 zobowiązują się do umieszczania adnotacji „Wywiad przeprowadzony podczas Konferencji BALTICTECH 2017” we wszystkich późniejszych materiałach, w których wykorzystany będzie wywiad w całości lub części.

Nasza strona internetowa używa plików cookies. Więcej