Michał Kosut

Michał Kosut jest PADI Platinum Course Director oraz PADI Tec Trimix Instructor Trainer. Jest także Regionalnym Koordynatorem Szkolenia DAN i doradcą w Komitecie Szkoleniowym DAN Europe. Przez dwa lata pracował w centrali DAN Europe, zajmując się szkoleniem oraz ubezpieczeniami. Obecnie prowadzi Szkołę Instruktorów Nurkowania im. Witka Śmiłowskiego, która specjalizuje się w szkoleniach instruktorskich w nurkowaniu rekreacyjnym, technicznym oraz pierwszej pomocy.

 

Temat wykładu: Najnowsze wytyczne UHMS dotyczące postępowania z nieprzytomnym nurkiem

W trakcie prezentacji przedstawione zostaną najbardziej kompleksowe zalecenia oraz ich uzasadnienie w dziedzinie wydobywania nieprzytomnego nurka spod wody i pomocy mu na powierzchni. Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS) to to renomowane stowarzyszenie, zrzeszające ekspertów w dziedzinie medycyny oraz nurkowania, które bazując do aktualnej wiedzy i potrzebach, tworzy wytyczne dla branży nurkowej.

Wróć

Nasza strona internetowa używa plików cookies. Więcej