ISSF

Wieloletnie doświadczenie w nurkowaniach technicznych, założycieli International Scuba Schools Federation, zobligowało do opracowania wyższych standardów kursów technicznych. Ma to odzwierciedlenie zarówno, w wyższych kryteriach kwalifikujących studentów na prowadzone programy, jak i treningu umiejętności praktycznego radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych, na wyższych wymaganiach certyfikacyjnych kończąc. Programy szkoleniowe zostały skoncentrowane między innymi na: nauce prawidłowej konfiguracji sprzętu, pływalności, stylów poruszania się, planowania i realizacji nurkowań oraz ratownictwa. Duży nacisk kładziony jest na radzenie sobie w sytuacjach stresowych i współpracę zespołu nurkowego.

2007 - 2020

Masz pytania?

Napisz do nas!