Alf Norkko

Alf Norkko jest profesorem ekologii morskiej i kierownikiem naukowym Morskiej Stacji Badawczej Tvärminne, Uniwersytetu w Helsinkach. Kieruje multidyscyplinarnym zespołem naukowym, w którym nurkowanie naukowe jest integralną częścią prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych wspierających ochronę ekosystemów morskich.

Jest aktywnym nurkiem naukowym od ponad 30 lat i wraz ze swoim zespołem wykorzystuje nurkowanie, w tym prace eksperymentalne na dnie morza, do badania, jak morska różnorodność biologiczna w ekosystemach przybrzeżnych jest dotknięta przez presję człowieka, taką jak zanieczyszczenie substancjami odżywczymi i zmiany klimatu.

Prowadził i uczestniczył w wielu naukowych kampaniach nurkowych na Morzu Rossa w Antarktyce, w Nowej Zelandii i na Morzu Bałtyckim. Morska stacja badawcza rozwija się w wiodącą instytucję dla szkoleń w zakresie nurkowania naukowego, gdzie nowe techniki i podejścia do nurkowania technicznego będą rozwijane, aby poprawić naszą zdolność do prowadzenia wysokiej jakości nauki.

 

Tytuł Prezentacji: "Nurkowanie pod lodem - rola nurkowania naukowego w badaniu skutków zmian klimatu w przybrzeżnych ekosystemach Antarktyki".

 

Nasze globalne oceany, a w szczególności ekosystemy polarne, ulegają szybkim zmianom i utracie różnorodności biologicznej z powodu coraz szybszego oddziaływania człowieka, w tym zmian klimatu. W ekosystemach przybrzeżnych Antarktydy, grubość i zasięg przestrzenny przybrzeżnego lodu morskiego jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na przybrzeżne ekosystemy morskie.

Ostatnie gwałtowne zmiany w warunkach występowania lodu morskiego skłoniły do podjęcia badań mających na celu zrozumienie konsekwencji dla ekosystemów morskich i ich bioróżnorodności.

Przedstawię wyniki naszej ostatniej naukowej ekspedycji nurkowej do McMurdo Sound na Morzu Rossa w Antarktyce, gdzie przeprowadziliśmy eksperymentalne prace na dnie morza, aby lepiej zrozumieć konsekwencje zmieniającego się stanu lodu morskiego.

 McMurdo Sound to najbardziej na południe wysunięty ekosystem morski na świecie, który nie jest stale pokryty grubym lodem lodowcowym.

Tutaj nasz nowozelandzko-fiński zespół badawczy założył obóz polowy na lodzie morskim i przeprowadził naukowe kampanie nurkowe pod 3 metrowym, grubym lodem morskim. Nasze nurkowania naukowe obejmowały szereg działań, w tym prowadzenie prac eksperymentalnych na dnie morza. Prowadzenie prac naukowych w tych warunkach jest wymagające logistycznie, a różne techniki nurkowania technicznego są niezbędne nie tylko dla bezpiecznego nurkowania, ale także dla dobrej nauki.

Badania prowadzone poprzez nurkowanie naukowe przewyższają większość metod zdalnych (np. ROV's itp.) w prowadzeniu wnikliwej nauki. W szczególności, istnieje potencjał dla zwiększonego zastosowania np. rebreatherów, w połączeniu z nawigacją i napędem UW, aby rozszerzyć nasze możliwości dla tego typu badań.

W tym kontekście społeczność nurków technicznych ma potencjał, aby odegrać ważną rolę w przyszłości.

 

2007 - 2023

Masz pytania?

Napisz do nas!