Andrzej Pałucha

Andrzej Pałucha - Przygodę z nurkowaniem zaczął w 1977 roku. Po długiej przerwie w latach 80-90 poświęconej biologii molekularnej, zaczął ponownie nurkować - od razu technicznie i DIR. Szczęśliwie, po namowie kolegów, w 2008 roku połknął bakcyla CCR. Od tej ścieżki rozwoju nie było już ucieczki. Pasja ta zaowocowała projektem T-REB, po raz pierwszy zaprezentowanym na BalticTech 2013.

2007 - 2023

Masz pytania?

Napisz do nas!