Arkadiusz Woźniak

dr inż. Arkadiusz Woźniak – adiunkt w Katedrze Technologii Prac Podwodnych  Akademii Marynarki Wojennej (KTPP AMW) w Gdyni, związany z nurkowaniem od 30 lat. Od 1995 roku pełnił służbę na ORP „Zwinny” a następnie na stanowisku zastępcy kierownika Centralnego Zakładu Sprzętu Ratowniczego Marynarki Wojennej w Gdyni. W latach 2004 - 2014 pełnił obowiązki specjalisty ds. nurkowych oraz szefa wydziału Ratowania Techniki Morskiej i Prac Podwodnych Szefostwa Ratownictwa Morskiego. Realizował nurkowania, podwodne działania ratownicze i współpracę międzynarodową w zakresie ratowania załóg okrętów podwodnych. W latach 2005-2012 zastępca przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Nurków MW. Od 2014 roku prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą w KTPP AMW. Obszar zainteresowań naukowych obejmuje zagadnienia wykonywania nurkowań militarnych i saturowanych, eksploatację systemów hiperbarycznych oraz problematykę uzdatniania czynników oddechowych i analiz fizykochemicznych gazów oddechowych. Uczestniczy w pracach badawczych realizowanych na rzecz NCBiR oraz Ośrodka Certyfikacji Wyrobów AMW. W 2018 roku po 28 latach służby przeszedł do rezerwy w stopniu komandora porucznika. Członek Polskiego Towarzystawa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Underwater Diving Working Group NSO i Military Centre for Standardization, Quality and Codification (WCNJK). Autor monografii, publikacji naukowych, opracowań resortowych i aktów normalizacyjnych związanych  z obronnością i bezpieczeństwem państwa.  

 

Tytuł prezentacji: "Zastosowanie przyrządów i systemów pomiarowych do oznaczenia składu czynników oddechowych dla nurków".


 

2007 - 2023

Masz pytania?

Napisz do nas!