Costantino Balestra

Prof. Costantino Balestra Obecnie wiceprezes DAN Europa ds. Badań I edukacji I były prezes EUBS, Profesor Costantino Balestra pracuje jako dyrektor Laboratorium Fizjologii Integracyjnej na Haute Ecole Bruxelles – Brabant w Brukseli. Profesor Balestra rozpoczął swą karierę jako badacz studiując neurofizjologię zmęczenia, później zmieniając swoje zainteresowanie w kierunku fizjologii środowiskowej, włącznie z problematyką dotyczącą nurkowania. Uczy między innymi: fizjologii, biometrii i metodologii badań.

 

Temat prezentacji: GŁĘBOKIE NURKOWANIE Z UŻYCIEM CCR: NOWE SPOSTRZEŻENIA

 

Głębokie nurkowanie z użyciem gazu mieszanego z użyciem reaktorów CCR (Closed-Circuit Rebreathers) jest coraz bardziej powszechne. Jednakże, dane dotyczące efektów tych nurkowań są wciąż rzadkie. Zbadaliśmy 3 główne aspekty głębokiego nurkowania z CCR: Produkcję pęcherzyków, Funkcję płucną, Funkcję naczyniową. Badania wykazały, że niezależnie od zastosowanej mieszanki gazowej czy przyjętego profilu deco, pęcherzyki mogą być obecne, choć nie dochodzi do DCS. Funkcja płucna ulega zmianie podczas głębokiego CCR Diving. Funkcja naczyniowa również ulega zmianie, ale w takim samym stopniu jak podczas nurkowań rekreacyjnych. 

2007 - 2023

Masz pytania?

Napisz do nas!