Heritage Malta Underwater Cultural Heritage Unit

Niezwykle bogata i zróżnicowana przeszłość historyczna Malty znajduje swoje odzwierciedlenie w różnorodności jej podwodnego dziedzictwa. Podwodne muzeum czeka na odkrycie. Systematyczne podmorskie badania archeologiczne u wybrzeży Wysp Maltańskich ujawniły wiele podwodnych stanowisk archeologicznych. Obejmują one 2700-letni wrak statku fenickiego, rzymskie i wczesnonowożytne wraki statków, dziesiątki miejsc katastrof lotniczych, łodzi podwodnych i pancerników z I  i II Wojny Światowej. To podwodne dziedzictwo kulturowe sprawiło, że Malta stała się kuratorem wyjątkowo dobrze zachowanych zasobów kulturowych, które są globalne i należą do całej ludzkości. Uznanie odpowiedzialności za właściwe zarządzanie i ochronę podwodnego dziedzictwa kulturowego Malty zaowocowało decyzją o utworzeniu Jednostki Podwodnego Dziedzictwa Kulturowego (UCHU) w ramach Heritage Malta. Głównymi celami UCHU są identyfikacja i dokumentacja miejsc, waloryzacja miejsc, ochrona miejsc, a także zarządzanie dostępem publicznym i kontaktami społecznymi. UCHU ma na celu dalsze otwieranie miejsc dla dostępu publicznego, zapewniając, że autentyczność i integralność maltańskiego UCH jest chroniona, zgodnie z Konwencją UNESCO w sprawie ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego.  

Odkryj unikalne podwodne dziedzictwo kulturowe Malty za pomocą zestawów słuchawkowych rzeczywistości wirtualnej, w projekcie Heritage Malta's Dive into History 360. Łącząc podwodny materiał filmowy 360 i technologię wirtualnej rzeczywistości, uczestnicy będą mogli zbadać podwodne miejsca Heritage Malta, odkrywając unikalne miejsca i życie morskie. 
 

2007 - 2022

Masz pytania?

Napisz do nas!