Marcin Westphal

Marcin Westphal - historyk, archiwista i muzealnik, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wieloletni pracownik Archiwum Państwowego w Gdańsku. W latach 2008 - 2019 zatrudniony w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Pełnił tam funkcję Kierownika Działu Zbiorów. Od roku 2019 pracuje w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. merytorycznych. Autor książki „Walka o panowanie w głębinach. Historia powstania U-Boota typu XXI”, współautor książki „Śladami ludzi morza. Jan Stankiewicz – kapitan żeglugi wielkiej”. W sferze jego zainteresowań badawczych znajdują się: działania wojenne na morzach i oceanach w okresie II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli niemieckiej broni podwodnej, niemieckie budownictwo okrętowe i przemysł stoczniowy, a także polskie i niemieckie wojskowe planowanie strategiczne i operacyjne.

 

Tytuł prezentacji: „Gdańsk, Gdynia i Elbląg jako ośrodki produkcji U-Bootów w latach 1939 – 1945”.

2007 - 2023

Masz pytania?

Napisz do nas!