Mirosław Szczepański

Dr n. med. Mirosław Szczepański– specjalista w dziedzinie otorynolaryngologii i od niedawna zapalony nurek. Ukończył studia medyczne w Poznaniu i tam też obronił doktorat. W latach 2006-2009 przebywał na stypendium podoktorskim (postdoctoral fellowship) na Uniwersytecie w Pittsburghu w USA. Obecnie adiunkt w Klinice Otorynolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym. Odbył szereg zagranicznych staży klinicznych i praktycznych kursów chirurgii nosa, zatok przynosowych i uszu. Zainteresowania kliniczne dotyczą diagnostyki i leczenia zachowawczego/operacyjnego chorób nosa, zatok przynosowych i uszu. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień immunologii błon śluzowych górnych dróg oddechowych i przewlekłych zapaleń. Dodatkowo prowadzi specjalistyczną praktykę laryngologiczną SINUSITIS.PL zorientowaną na problemy laryngologiczne osób nurkujących.

2007 - 2023

Masz pytania?

Napisz do nas!