Piotr Bałazy

Piotr Bałazy – oceanograf o specjalności biologia morza, adiunkt i osoba odpowiedzialna za nurkowania naukowe w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) w Sopocie. Zajmuje się ekologią morza, a jego zawodowe zainteresowania skupiają się wokół płytkiego dna twardego i organizmów go zasiedlających - głównie epifauny, tzw. inżynierów środowiska i czynników kontrolujących bioróżnorodność. Chociaż do tej pory większość jego prac dotyczyła szybko zmieniających się rejonów polarnych (Arktyka i Antarktyka), nie zapomina o Morzu Bałtyckim, jego zielonych wodach i specyficznych, kamienistych "rafach". Jest szczególnie zainteresowany wrakami statków, traktowanymi jako stalowe wyspy i hot-spoty dla bioróżnorodności, oraz ich rolą w funkcjonowaniu ekosystemu. Zafascynowany od początku nurkowaniem, które tak naprawdę skłoniło go do podjęcia studiów w dziedzinie oceanologii, od paru lat rozwija swój warsztat fotograficzny wykorzystując fotografię podwodną jako jedno z głównych narzędzi badawczych - ostatnio technikę po-klatkową, której rezultaty można obejrzeć w internetowej witrynie jego autorstwa www.PolarTimeLapse.net.

2007 - 2023

Masz pytania?

Napisz do nas!