Ryszard Kłos

Ryszard Kłos jest emerytowanym komandorem Polskiej Marynarki Wojennej odpowiedzialnym za różne nurkowe i fizykochemiczne programy naukowe.

Ukończył pracę magisterską z chemii, prace doktorskie i wyższe doktoraty z eksploatacji maszyn oraz staż po doktorski w Defense and Civil Institute of Environmental Medicine w Toronto w Kanadzie.

 

Temat prelekcji: "Proces konfiguracji systemu półzamkniętego."

2007 - 2023

Masz pytania?

Napisz do nas!